INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH

AUZAS 01

Opis produktu

AUZAS 01 jest to autonomiczny i zautomatyzowany system przeznaczony do rejestracji i analizy wyników badań prądowirowych dla potrzeb diagnostyki rurek wymienników ciepła. System składa się z mechanizmu pozwalającego na automatyczny przesuw sondy, chwytaka pneumatycznego oraz modułu akwizycji danych. Urządzenie obsługiwane jest z poziomu komputera przenośnego lub tabletu z dedykowaną aplikacją, dzięki czemu użytkownik ma nieograniczone możliwości zapisania i przetwarzania danych pomiarowych. System może pracować również w trybie ręcznym, zachowuje się wówczas jak typowy defektoskop prądowirowy.

Auzas_schemat

Cechy

− automatyzacja wysuwu sondy i rejestracja sygnału w funkcji położenia sondy w badanej rurce
− automatyczna detekcja uszkodzeń i ich wizualizacja na geometrii wymiennika w postaci zobrazowania typu C
− możliwość wykonywania badania przez jednego operatora co znacznie ogranicza koszty
− możliwość autokalibracji na podstawie wprowadzonych modeli wzorców
− możliwość zapisu i archiwizacji wyników w celach porównawczych podczas kolejnych badań
− dwukanałowy układ pomiarowy pozwalający na używanie niskich i dużych częstotliwości
− szybkie generowanie raportów dzięki wbudowanym funkcjom statystycznym
− możliwość podglądu i weryfikacji wybranych elementów wymiennika dzięki zapisanym wynikom
− funkcjonalność defektoskopu prądowirowego

Aplikacja sterująca

System obsługiwany jest z poziomu aplikacji podzielonej na kilka modułów pozwalających na przeprowadzenie takich operacji jak: wprowadzenie geometrii badanego wymiennika, ustalenie parametrów badania, przeprowadzenie kalibracji i ustalenie bramek pomiarowych, przegląd zebranych danych pomiarowych oraz wygenerowanie raportu z badania.

auzas_app04
Użytkownik podczas badania ma możliwość podglądu sygnału w kilku oknach: płaszczyźnie impedancji oddzielnie dla każdego kanału oraz wspólnie jako wynik operacji matematycznych. System umożliwia również podgląd przebiegu w funkcji czasu niezależnie dla wartości xi y dla obu kanałów.
auzas_app03

Komponenty systemu

− system kontrolno-pomiarowy AUZAS 01
− komputer przenośny wraz z dedykowaną aplikacją
− mechanizm automatycznego przesuwu sondy
− uchwyt pneumatyczny wraz z sondą

Technika pomiarowa

Pomiar metodą prądów wirowych polega na wytworzeniu zmiennego pola elektromagnetycznego w badanym materiale i zarejestrowaniu odpowiedzi materiału. Pomiar prowadzi się poprzez sondę badawczą, sygnały prezentowane są na ekranie defektoskopu.

et02
Analiza wartości zmian pola elektromagnetycznego, amplitudy oraz przesunięcia fazowego napięcia i natężenia prądu pozwala na porównawczą ocenę stanu badanego materiału. W ten sposób wykrywane są nieciągłości w postaci np. pęknięć, ubytków erozyjnych lub korozyjnych czy wtrąceń niemetalicznych. Po przygotowaniu odpowiednich wzorców, możliwe jest wymiarowanie badanych wad.