INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH

Szlifierka GR – 2000

Opis produktu

Automatyczne urządzenie szlifujące GR 2000 zostało zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności procesu wzdłużnego szlifowania próbek poddawanym testom wytrzymałościowym. Kinematyka urządzenia pozwala na szlifowanie próbek płaskich oraz cylindrycznych z wykorzystaniem szerokiego zakresu gramatur ścierniwa papieru szlifującego.
Moduł szlifujący posiada wymienne elementy dociskające o zróżnicowanej geometrii i twardości. Zapewnia precyzyjne prowadzenie ścierniwa po profilu próbki z utrzymanie zadanej siły docisku.

Sterowanie

Aplikacja umożliwia szybkie wprowadzenie parametrów procesu szlifowania wykorzystując dotykowy ekran 13”. Geometria próbki określana jest w intuicyjny sposób z wykorzystaniem znacznika laserowego. Operator wprowadza siłę docisku elementu szlifującego, kąt obrotu próbki oraz prędkość szlifowania. Postęp badania wyświetlany jest w czasie rzeczywistym informując użytkownika o czasie zakończenia.

grapp01pl
grapp02pl

Zalety systemu

− wysoka dynamika procesu szlifowania
− intuicyjna aplikacja z dotykowym interfejsem użytkownika
− precyzyjne dopasowanie ścieżki szlifowania do próbki materiału
− kontrola siły dociskającej element szlifujący
− wymienialny materiał ścierny o zróżnicowanej gramaturze ścierniwa
− szeroki wybór geometrii i twardości elementu dociskającego
− szybki i łatwy montaż próbki w maszynie
− wysoka powtarzalność parametrów szlifowania

Parametry techniczne

− Maksymalna prędkość X: 0,5 m/s
− Maksymalna prędkość Y: 0,4 m/s
− Siła docisku w zakresie: 0-50N
− Rozdzielczość obrotu próbki: 0,1o
− Napięcie zasilania: 230VAC
− Moc: 1,5kW
− Masa: 120kg
− Zakres średnic: 5-25mm
− Wymiary gabarytowe: 500x480x1200mm

Wydajność

Wydajność urządzenia szlifującego jest zależna od geometrii próbki i parametrów szlifowania. Jednorazowe szlifowanie próbki materiału o średnicy 12mm, długości 120mm na standardowych ustawienia procesu szlifowania zajmuje około 3 min.

Często zadawane pytania

P:Czy szlifierka zapewnia możliwość kontrolowania procesu tak, aby przy każdym przebiegu próbka miała kontakt z nie używanym fragmentem papieru ściernego?

O: System pozwala na ustawienie zmiany fragmentu papieru ściernego przy każdym przebiegu- przed rozpoczęciem procesu można z poziomu aplikacji ustawić o ile ścierniwo ma się przesuwać po wykonaniu ruchu wzdłuż osi próbki. Skok wynosi od 0 do 10 mm i jest regulowany z 1 mm dokładnością.

P: Ścierniwo powinno być dociskane podczas polerowania przez gumowy tłoczek o wymiarze 4.8 mm, a maksymalna siła docisku powinna wynosić 2.7 kg.

O: Zapewniamy zestaw gumowych tłoczków o wymiarach 10×8 mm. Wykonano je z różnych rodzajów gumy- 30, 60 i 90 w skali Shore’a. Takie rozwiązanie pozwala na pełną kontrolę kształtu powierzchni styku oraz siły docisku papieru ściernego z obrabianą próbką. Dodatkowo, siłę docisku można zdefiniować w ustawieniach- od 0 do 5kg z dokładnością do 0,1 kg.

P: Czy proces jest w pełni kontrolowany, tak aby każdorazowo dany obszar ścirniwa miał tylko jeden raz kontakt z obrabianą próbką?

O: Tak, jest to kluczowe i ma to miejsce w przypadku naszego urządzenia.

P: Zgodnie z powołaną normą, rysy poprzeczne, które są obecne po procesie toczenia powinny być usunięte przy użyciu papieru o gradacji 180-240 lub mniejszej aby móc próbkę następnie polerować.

O: Zgadza się. Jednak podane powyżej wartości gradacji ścierniwa tyczą się standardów Amerykańskich. Przy współpracy z Polskim Instytutem Lotnictwa dobrane zostały gradacje korespondujące, zgodnie ze standardami Europejskimi. Rozpocząć szlifowanie należy przy pomocy papieru o gradacji 800. Po dwóch pełnych przebiegach ze skokiem trzech stopni rysy po procesie toczenia zostają usunięte. Następnie przy pomocy papieru o gradacji 1000 i 1200 dokonuje się procesu polerowania. Dobór ścierniwa jest mocno uzależniony od wielu czynników- np. twardości próbki oraz chropowatości powierzchni po toczeniu.

P: Ostateczna chropowatość powierzchni powinna wynosić od 8 do 12 Ra (0.2 – 0.3 μm). Czy jesteście w stanie taką osiągnąć przy użyciu waszej szlifierki?

O: Tak, jest to oczywiście osiągalne. Ostateczna chropowatość jest uzależniona od wielu czynników a kluczem jest odpowiednio dobrane ścierniwo. Wraz ze szlifierką zapewniamy zestaw papierów ściernych z firmy Deerfos (materiał SA311)- testy pokazały, że jest to najlepszy dostępny wybór.
www.deerfos.com